top of page

משרד הררי ושות' מדורג החל משנת 2016, על ידי חברת הדירוג העולמית BDI, בין המשרדים המובילים והמוערכים ביותר בישראל גם בתחום ההתחדשות העירונית וזאת לנוכח העובדה כי משרדנו מלווה עשרות עסקאות של התחדשות עירונית מהמורכבות ביותר בישראל.


המשרד מלווה מאות בעלי זכויות בפרויקטי התחדשות עירונית, כמו כן, מלווה המשרד חברות יזמיות המובילות בישראל בפוריקטי התחדשות עירונית בהקפים של אלפי יחידות.

המומחיות והנסיון הרב שצב משרדנו בליווי בעלי זכויות, יזמים קבלני ביצוע וקידום תכניות להתחדשות עירונית מעניקה ללקוחותינו מעטפת מקצועית ורחבה להוצאת הפרויקט אל הפועל.

bottom of page