top of page
נדל"ן ופרויקטים

משרד הררי ושות' מדורג החל משנת 2016, על ידי חברת הדירוג העולמית BDI, בין המשרדים המובילים והמוערכים ביותר בישראל גם בתחום הנדל"ן וזאת לנוכח העובדה כי משרדנו מלווה עשרות פרויקטי נדל"ן בהיקפים גדולים ומהמורכבים בישראל.


המשרד מלווה חברות יזמיות המובילות בישראל בפוריקטי נדל"ן, קבלני ביצוע ובעלי זכויות.

המומחיות והנסיון הרב שצבר משרדנו בליווי בעלי זכויות, יזמים קבלני ביצוע וקידום פרויקטים מעניקה ללקוחותינו מעטפת מקצועית ורחבה להוצאת הפרויקט אל הפועל.

bottom of page